C.X. Song

Kruisstraat 60 B
5612 CJ EindhovenDe Minister-volksgezondheid Welzijn en Sport
Minister Dr De Bruin
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Eindhoven, 10-03-2020

Geachte Minister

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Meerdere mensen zijn inmiddels getroffen door het coronavirus. Ik voel ik me zeer aangesproken. En daarom wil ik graag mijn kennis inzetten bij het bestrijden van dit virus en mensen helpen volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Allereerst is het natuurlijk aan de gebruikelijke geneeskunde om deze mensen te helpen. Maar mocht het niet lukken, of wanneer de verspreiding niet meer te hanteren is. Kunt u ten aller tijden mij daarop aanspreken. Ik sta klaar om deze mensen te behandelen. Daarbij kan ik zes verschillende kruiden formules inzetten om mee te starten. Dit doe ik dan voor deze mensen zonder kosten.

De kennis over de Chinese traditionele geneeskunde heb ik opgedaan in mijn geboortestad Wuhan in China. Allereerst heb ik het doorgekregen van mijn familie de vijfde generatie van Song. Daarna heb ik deze geneeskunde op universitaire niveau verder mogen uitbreiden. En daarbij heb ik me toegelegd op de kennis van kruiden. Tevens ben ik lid van het World Federation of Chinese Medicine Sociéty, afgekort het WFCms.

Op dit moment ben ik zesentwintig jaar hier in Nederland actief als acupuncturist en bedrijf vier filialen. Vele mensen mocht ik al helpen hun klachten te genezen. Ik nodig u graag uit om een bezoek te brengen aan mijn website, zodat u kunt zien wat ik doe, en wie ik ben.
WWW.TCMBIGSONG.NL

Graag zie ik uw antwoord tegemoet.Met vriendelijke groet
Chun Xi Song

Reply from government

C.X.Song
Kruisstraat 60 B
5612 CJ Eindhoven
Nederland
Datum: 01 april 2020
Betreft: Coronavirus

Geachte heer Song,

Hartelijk dank voor uw brief over de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ik beantwoord uw brief namens de minder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U doewt een aanbod om uw kennis over de Traditioinele Chinese Geneeskunde te gebruiken als de reguliere zorgaanbieders de zorg voor coronapatienten niet meer aankunnen. U geeft aan dat uw kennis ingezet kan worden in de bestrijding van het virus en dat u mensen kunt behandelen met verschillende kruidenformules. Het is goed om te horen dat u al veel mensen hebt kunnen helpen bij hun klachten.

Zoals u zelf ook aangeeft is het belangrijk dat de ziekenhuizen voldoende capaciteit hebben om patienten met het Coronavirus te kunnen helpen. Het beschikbaar hebben van voldoende IC/capaciteit met beademingsapparatuur is in de aanpak van de crisis zelfs een van de grootste prioriteiten van het kabinet en de betrokken partijen in de zorg. Wij werken daar dan ook hard aan.

Ik kan mij voorstellen dat bij uw gezongheidscentra ook verschillende vragen zullen binnenkomen over het Coronavirus. Om zorgaanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen zijn er middelen beschikbaar gesteld zoals posters en afbeeldingen voor op websites. Deze communicatiemiddelen kunnen gebruikt worden om te informeren over maatregeln om versreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook zijn er communicatiemiddelen beschikbaar gesteld die informeren over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. Mocht u deze communicateimiddelen willen ebruiken dan kunt u deze downloaden van de website±

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen

Wij waarderen het zeer wanneer mensen zoals u meedenken in de bestrijding van het coronavirus. Ik heb grote waardering voor iedereen die vanuit zijn eigen expertise bijdraagt aan de bestrijding van het virus en het helpen van mensen. We hebben elkaar nodig.

Hoogachtend,

plv. Directeur Publieke Gezondheid
De orginele brief is ondertekend door:

dhr. Ing. H.E. Soorsma 

Medicine for treating COVID-19