Vanaf september 2018 kunt u bij TCM Big Song terecht voor DDS Bio-elektrische therapie. De DDS Bio-electrische therapie is het resultaat van een samenwerking tussen Chinese geneeskunde en Westerse wetenschap. Bij de DDS Bio-elektrische therapie worden elektorden op het lichaam van de client geplaatst en wordt door de behandelaar via geleide stroom diep in het lichaam de cellen behandeld. 

Het DDS bio-elektrische apparaat is al meer dan tien jaar populair op de Chinese medische markt en heeft veel complexe klachten met succes behandeld. Wij zijn het eerste bedrijf in Nederland dat dit apparaat introduceert, om onze klanten hoogwaardige diensten te blijven aanbieden.

De bio-elektriciteit van het DDS apparaat is anders dan de dagelijkse gelijkstroom en wisselstroom.
Bio-elektrische therapie is een nieuwe techniek die door het gebruik van wisselstroom de eigen bio-elektriciteit van de behandelaar mobiliseert. De behandelaar introduceert met beide handen bio-elektriciteit in het lichaam van de patiënt. Na de behandeling gaat het menselijk lichaam nieuwe bio-elektrische energie aanmaken en kunnen, vooral door het gebruik van de speciale DDS-massageolie, de volgende effecten worden bereikt:

1. Cellen activeren
Door verzuring van de lichaamsvloeistoffen neemt de vitaliteit van de cellen geleidelijk af en dat kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken. Bio-elektrische therapie kan de elektrische lading van de cellen neutraliseren, de activiteit van de cellen verbeteren en de gezondheid van het menselijk lichaam herstellen.

2. Lading neutraliseren
Elke menselijke cel is met stroom geladen. Deze lading verandert als het menselijk lichaam in een onstabiele toestand verkeert of ziek is. Het bio-elektrische apparaat neutraliseert de lading in de cellen door gebruik te maken van het geleiden van stroom via de behandelaar naar het celmembraan van de behandelde persoon.

3. Ontzuren van het lichaam
De speciale ingrediënten in onze massageolie kunnen de cellen helpen bij het afvoeren van afval en de zuurtegraad van het lichaam corrigeren.

4. Doorstroming stimuleren
Meridianen en acupunctuurpunten hebben een hoge intensiteit aan alkalische elementen. Bio-elektrische therapie kan alkalische elementen in acupunctuurpunten bijvullen en de punten activeren. Hierdoor kunnen alkalische elementen langs de meridianen bewegen en zure afvalstoffen neutraliseren, hetgeen voor een goede doorstroming zorgt.

Toepassingsmogelijkheden:

1. Pijn:
nekpijn, rugpijn, ischias, gewrichtspijn, schouderklachten, reuma, hoofdpijn, kiespijn, keelpijn, verstuiking, enz.

2. Chronische ziekten of stofwisselingsziekten:
te hoog vetgehalte in het bloed, hoge bloeddruk, coronaire hartziekte, diabetes, hemiplegie, gevoelloosheid van de ledematen, gastro-enteritis, leververvetting, nierstenen, nierziekte, longziekte, urinewegaandoening, vleesbomen, borsthyperplasie, prostaatklachten, aambeien, obstipatie, etc.

3. Andere categorieën:
gewichtsverlies, schoonheid, epilepsie en andere ziekten

Verboden te gebruiken bij volgende gevallen: (Contra-indicaties)

1. Ernstig verzwakte hart-, long- en nierfunctie
2. Kwaadaardige tumoren
3. Acute infectieziekten
4. Verschillende bloedingsstoornissen
5. Zwangerschap of menstruatie
6. Implantaat in het lichaam (metaal, silica, etc.)
7. Client in de herstelfase na een hartoperatie of met ernstige structurele hartaandoeningen
8. Ernstige hoge bloeddruk (bloeddruk hoger dan 160/110 mmHg of meer)
9. Andere ernstige ziekte
10. Na het gebruik van alcohol

*Het apparaat moet door 2 personen bediend worden. Het apparaat mag niet door 1 persoon worden gebruikt.

* Tot 1 uur na het gebruik van dit apparaat is het verboden om koud te drinken en/of te eten. Dat geldt voor het handen wassen met koud water en koud douchen.