De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Dhr. Song. Dhr. Song is aangesloten bij Zhong – Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde en Dhr. Song is een Member of the council of WFCMS (World Federation of Chinese Medicine Societies).

Kijk op www.zorgverzekeringwijzer.nl om de vergoedingen te zien van de verschillende zorgverzekeraars voor acupunctuur. Indien u twijfelt over de vergoeding die bij uw polis past dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien u zich in onderstaande brief herkent kunt u deze uitprinten en versturen naar uw zorgverzekeraar. Klik hier om de brief aan uw zorgverzekeraar te downloaden. 

BRIEF AAN UW ZORGVERZEKERAAR 

Betreft: vergoeding gebruik natuurgeneeswijzen


Geachte heer/mevrouw,

Berichten over uit de pan rijzende kosten voor de gezondheidszorg zijn niet van de lucht. U als zorgverzekeraar hebt er dagelijks mee te maken. Het kan ook anders, zo is mijn overtuiging. Om mijn gezondheid te bevorderen en op peil te houden, gebruik ik graag natuurlijke geneeswijzen. Deze zijn doeltreffend, veilig en goedkoop. Als gevolg daarvan maak ik niet of nauwelijks gebruik van de reguliere zorg en de daar voorgeschreven medicijnen.

Daarom hecht ik eraan, dat u in mijn aanvullende zorgverzekering de kosten voor natuurlijke geneeswijzen optimaal vergoedt. Dit aspect weegt zwaar mee in mijn jaarlijkse afweging welke zorgverzekeraar mij de meest gunstige aanvullende verzekering kan bieden. Ik zou het jammer vinden om van zorgverzekeraar te moeten veranderen, omdat uw concurrent de kosten voor natuurlijke geneeswijzen beter vergoedt.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze brief. Wilt u mij ook zo spoedig mogelijk laten weten hoe u de vergoedingen voor natuurlijke geneeswijzen in de aanvullende verzekering gaat aanpassen?

Met vriendelijke groet,

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Polisnummer: ………………………………