Yin and Yang in balance

SITTARD 046-4512728 This is my thirty years of research and experience. The human body is originally balanced, but the patient's body is unbalanced. There is a raised meridian belt on one side of the back, which is particularly painful to press. This is a precursor to blood vessel blockage. After many times of massage and other treatments, the painful meridians disappeared, the patient recovered, and the human body is in balance. There is no limit to learn, so I marked the patient's dysmenorrhea belt with a red line for your reference. And applied for a patent in Europe.Big Song is een praktijk voor Chinese Geneeswijzen die al meer dan 20 jaar actief is in Europa. Wij zijn één an de grotere ketens voor Chinese Geneeswijzen in Europa; acupunctuur and Tui Na. Dhr Song Chun Xi is een in China universitair afgestudeerd therapeut die de traditioneel Chinese medicine (Tcm) beoefent.

De TCM kan bogen op 3000 jaar studie en daarmee kennis van de natuur en de invloeden op de mens. De geneeswijze gaat uit van de gedachte dat klacht slechts kan ontstaan wanneer de balans tussen Yin en Yang verstoord is en Qi (energie) niet vrij kan stromen. Dhr. Song is gespecialiseerd in het herstellen van die disbalans.

De zorgvuldige diagnose komt tot stand door het vragen naar uw levensloop en klachtgeschiedenis, het voelen van de pols en het bekijken van de tong en uw algemene lichamelijke conditie. Hierna kan Dhr. Song besluiten voor Chinese massage, Acupunctuur, Cupping, en/of moxabehandeling. De behandeling wordt in veel gevallen aansluitend vervolgd met een massage op het Thermaal Massagebed dat de vitale punten van de rug masseert. Dit alles vergt ± 1 uur. 

U wordt tijdens elk bezoek uitgebreid bevraagd naar wat er zoal veranderd is. Dit vergt ook van u een inspanning omdat u goed naar uw lichaam moet luisteren. De behandeling wordt iedere keer aangepast totdat een optimale balans bereikt is. Na een relatief korte periode zijn op die manier al veel cliënten met jarenlange chronische klachten geholpen! De meeste ziektekostenverzekeringen hebben dan ook vertrouwen in TCM en vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de behandelingen door Dhr. Song. 

Dhr. Song is een Member of the council of WFCMS (World Federation of Chinese Medicine Societies)

Let op: Het kan zijn dat u een gedeeltelijke terugbetaling van uw acupunctuurbehandeling ontvangt van uw verzekeringsmaatschappij.  • Steenweg 6, Sittard, Netherlands